LOADING
آموزش واردات و صادراتهمایش تجزیه و تحلیل بهای تمام شده کالاهای وارداتیمهندسی فروش

 

 

 

شماعلاقمندکدام دوره اید؟
 

اخبار :

همایش یک روزه بازاریابی عصبی و مدیریت رفتار مصرف کننده

جمعه 22 اسفند1393  ساعت:15:00الی20:00

مکان برگزاری: دانشکـده مدیریت دانشگاه تهـــران

سخنرانان: دکتر وحید قربانی و دکتر یحیی علـــوی

........................................................................................

همایش یک روزه تجزیه و تحلیل بهای تمام شده کالاهای وارداتی

چهارشنبه 13 اسفند1393  ساعت:16:00الی20:00

مکان برگزاری: دانشکـده مدیریت دانشـــگاه تهـــــران

سخنران: دکتر رحیم محترم

........................................................................................