LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

 

 

 

شماعلاقمندکدام دوره اید؟
 

http://farsi.tpo.ir/uploads/banner-lowbook-94-new_9281.gif

 

مکـان برگــــزاری کلیه کلاس ها :

دانشکده مدیریت دانشگاه تهـران

..........................................................................................

 

اخبار :

نشریه تخصصی گاما شماره5 - خرداد 1394

---------------------------

دوره تجــــارت و بازرگــــــــــــانی بین الملل (کد 74)
ساعت: 14:30 الی 18:30 ............. اطلاعات بیشتر

کارگاه مهارت های فـــــــــــروش حــرفه ای (کد 16)

ساعت:14:00الی18:00................. اطلاعات بیشتر

...........................................................................................

 

 

سازمان توسعه و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

سامانه کارت هوشمند بازرگانی

 

Dr.ALAVI

 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه