شماعلاقمندکدام دوره اید؟
 
موسسه آموزشی آتیه

شروع دوره: جمعه 5 اردیبهشت ماه - ساعت 13 الی 17

مدت دوره: 32 ساعت (8 جلسه 4 ساعته)

مکان برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 

شروع دوره: جمعه 5 اردیبهشت ماه

مدت دوره: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)

مکان برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران